Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie.

Nadleśnictwo Lutówko nadzoruje gospodarkę łowiecką na terenie czterech obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie na powierzchni ponad 33 tys. ha oraz prowadzi gospodarkę na terenie obwodu wyłączonego z wydzierżawienia tworzącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Zajmuje on powierzchnię 18 tys. ha, z czego połowę stanowią lasy mieszane z bogatym podszytem stanowiącym doskonałe schronienie dla zwierzyny. Populacja zwierzyny na terenie ośrodka liczy około 300 sztuk jelenia, 300 sztuk daniela, 400 sztuk sarny, 300 sztuk dzików oraz liczną zwierzynę drobną.
Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, wilka oraz bobra, którego populacja w ostatnich latach znacząco wzrasta. Zwierzynę drobną reprezentują lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki, zające oraz dzikie króliki. W licznych zbiornikach wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

Prowadzimy intensywną gospodarkę na terenie poletek łowieckich oraz innych gruntów ornych.

Ważnym działaniem jest poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny. Czynimy to poprzez sadzenie w uprawach leśnych dzikich drzew owocowych oraz krzewów. Ich pędy oraz owoce są chętnie zgryzane przez zwierzynę oraz dają jej schronienie. Najpopularniejsze to śliwa tarnina i ałycza oraz róże. W okresie zimowo-wiosennym (w ramach cięć pielęgnacyjnych), wykładamy dla jeleniowatych drzewa ogryzowe, aby zmniejszyć szkody w młodnikach. Odtwarzamy również małe, śródleśne zbiorniki wodne poprzez oczyszczenie ich z krzewów i pozostałości poeksploatacyjnych oraz odmulamy je, by zwierzyna nie musiała pokonywać dużych odległości w poszukiwaniu wody. Prowadzimy intensywną gospodarkę na terenie poletek łowieckich oraz innych gruntów ornych. W okresie zimowym wykładamy w lesie karmę dla zwierzyny.

 

Więcej informacji na temat oferty łowieckiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu można znaleźć w poniższym linku:

Oferta Łowiecka RDLP w Toruniu.