Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Patryk Makowski
iod@comp-net.pl

 

Nadleśnictwo Lutówko informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłoszonych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie odesłane, a wiadomości e-mail zostaną trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.