Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują pow. 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Krajeński Park Krajobrazowy


Krajeński Park Krajobrazowy z siedzibą w Więcborku utworzony został w 1998 roku. Zajmuje północno- zachodnią część obszaru województwa kujawsko- pomorskiego. Jest to Park o największej powierzchni w województwie- niemal 75 tys. ha. Prawie cały teren Nadleśnictwa Lutówko leży w jego zasięgu.

Park położony jest na terenie pięciu wybitnie rolniczych gmin: Więcbork, Kamień Krajeński, Mrocza, Sępólno Krajeńskie oraz Sośno. Urozmaicona rzeźba terenu polodowcowego, doliny rzeczne oraz ponad 100 jezior mają duży wpływ na krajobraz Krajny. Lasy zajmują około 29 proc. powierzchni. Są one bardzo zróżnicowane, zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska leśne, takie jak: bory sosnowe i mieszane, lasy liściaste, grądy, dąbrowy, buczyny oraz łęgi i olsy.

Przeczytaj więcej o parku.