Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo brało udział w regionalnym programie ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013, który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten przewiduje przede wszystkim ochronę istniejących stanowisk cisa pospolitego oraz przywracanie (sadzenie) tego gatunku na terenie 16 z 27 nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu.

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Lutówko posadziliśmy 8 tys. szt. cisa na powierzchni 5,50 ha.

Poczytaj więcej o projekcie.