Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Występujące na terenie nadleśnictwa warunki glebowe, hydrologiczne i klimatyczne mają swoje odzwierciedlenie w strukturze siedlisk. Siedliska lasowe i olesy zajmują 2/3 powierzchni leśnej. Średni wiek lasów na naszym terenie to 60 lat, a przeciętna zasobność to niemal 250 m sześc./ha.

 

 • 37 proc. – borowe, pokryte drzewostanami z przewagą sosny,
 • 57 proc. – lasowe, pokryte drzewostanami z przewagą gatunków liściastych,
 • 6 proc. – olsy, pokryte lasami na żyznych, wilgotnych terenach.

 

 • 70 proc. – sosna,
 • 3 proc. –  świerk, modrzew
 • 7 proc. – buk,
 • 7,8 proc. – dąb,
 • 7,2 proc. – olcha,
 • 4,2 proc. – brzoza,
 • 0,50 proc. – pozostałe.

 

 • 11 proc. – I klasa,
 • 10 proc. – II klasa,
 • 30 proc. – III klasa,
 • 19 proc. – IV klasa,
 • 10 proc. – V klasa,
 • 20 proc. – VI klasa i starsze.

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat
(np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.)