Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Z zachowanych dokumentów wynika, że najstarsza część lasów nadleśnictwa już w okresie przedrozbiorowym stanowiła własność państwową, a od 1886 r. przyjęła nazwę Nadleśnictwo Lutowo z siedzibą w Lutówku. Z dniem 1 lipca 1975 r. jednostka została zlikwidowana i przyłączona do Nadleśnictwa Runowo jako obręb, a następnie reaktywowana z dniem 1 lipca 1984 r. jako Nadleśnictwo Lutówko.

Najstarszą częścią obecnego Nadleśnictwa Lutówko są leśnictwa: Gaj, Lutowo, Zaleśniak oraz częściowo Kamionka, które już w okresie przedrozbiorowym Państwa Polskiego stanowiły własność państwową. W 1806 r. zostały one połączone z rewirem Lubkowo i Stare Gronowo w jedną jednostkę administracyjną.

Po przejęciu w 1834 r. przez rząd pruski lasów majątkowych wchodzących obecnie w skład Nadleśnictwa Runowo utworzono nadleśnictwo pod nazwą "Rewir Więcbork". W 1886 r. zmieniono ją na Nadleśnictwo Lutowo z siedzibą w Lutówku, które pod tą nazwą przetrwało do 1920 roku. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wówczas około 6 tys. ha.

W 1926 r. przyłączono do Nadleśnictwa Lutowo należące dotychczas do Nadleśnictwa Klosnowo leśnictwo Kamionka o pow. 232 ha, zaś w 1928 r. odłączono do nowo powstałego Nadleśnictwa Runowo leśnictwo Więcbork. Po tych zmianach pow. Nadleśnictwa Lutowo wynosiła niemal 5,5 tys. ha. W takich granicach nadleśnictwo przetrwało do 1945 r..

Po 1945 r. powierzchnia lasów nadleśnictwa znacząco wzrosła na skutek dołączenia lasów byłych majątków Sypniewo, Iłowo, Zamarte i Niwy oraz lasów drobnej własności prywatnej. Wynikiem tego w 1950 r. lasy leśnictw Dąbie i Nowy Dwór zostały przekazane do Nadleśnictwa Runowo (1760 ha ), a lasy leśnictwa Świdwie (765 ha) do Nadleśnictwa Sośno.

 Lata 50-te XX wieku - od prawej leśniczy l. Gaj Maksymilian Kieruj z podleśniczym (fot. arch. T. Kieruj) 

Przeprowadzona z dniem 1 stycznia 1973 r. reorganizacja nadleśnictw zatwierdziła jednostkę jako Nadleśnictwo Lutówko. W tym czasie do nadleśnictwa dołączona została część Nadleśnictwa Sośno (leśnictwa Obkas, Komierowo, Świdwie i Dębiny).

Z dniem 1 lipca 1975 roku Nadleśnictwo Lutówko zostało włączone jako obręb do Nadleśnictwa Runowo.Jednak po reorganizacji z dniem 1 lipca 1984 roku zostało utworzone ponownie Nadleśnictwo Lutówko.

Nadleśniczowie:    

 • Wilmanns - 1834 do 1866;
 • Reinhard - 1867 do 1902;
 • Pelissier - 1902 do brak danych;
 • Brandt - brak danych do 1918;
 • Konstanty Skwarc - 1920 do 1937;
 • Aleksander Wysiński - 1937 do 1939;
 • Heyna - 1939 do 1945;
 • Aleksander Wysiński - 1945 do 1947;
 • Zygmunt Piątkowski - 1947 do 1950;
 • Zygmunt Kościa - 1950 do 1952;
 • Władysław Montwiłł - 1952 do 1953;
 • Marian Przewoski - 1953 do 1975;
 • Antoni Krzemiński od 1.07.1984 do 16.11.1998;
 • Ryszard Zambrzycki od 17.11.1998 do 28.03.2016;
 • Marek Gackowski od 29.03.2016 do 31.08.2021;
 • Jacek Krzyżanowski od 1.09.2021 - nadal.