Położenie

Nadleśnictwo Lutówko jako jedno z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu położone jest w północno – zachodniej jej części. Siedziba nadleśnictwa znajduje się na terenie wsi Lutówko.

Galeria zdjęć

Nowe zdjęcia w galerii. Zapraszamy do zobaczenia z bliska świata zwierząt Nadleśnictwa Lutówko. Autorem zdjęć jest Łukasz Gwiździel.

Historia

Z zachowanych dokumentów wynika, że najstarsza część lasów nadleśnictwa już w okresie przedrozbiorowym stanowiła własność państwową, a od 1886 r. przyjęła nazwę Nadleśnictwo Lutowo z siedzibą w Lutówku. Z dniem 1 lipca 1975 r. jednostka została zlikwidowana i przyłączona do Nadleśnictwa Runowo jako obręb, a następnie reaktywowana z dniem 1 lipca 1984 r. jako Nadleśnictwo Lutówko.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.