Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lutówko gospodaruje na powierzchni nieco ponad 10 tys. ha, w tym lasy zajmują 9,2 tys. ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Zajmuje ona ponad połowę powierzchni naszych lasów, ale poważny udział mają tu też drzewostany, w których panującymi gatunkami są buk i dąb.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.