Wydawca treści Wydawca treści

Zasady bezpiecznych wypraw do lasu

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do korzystania z obiektów turystycznych, które są udostępniane nieodpłatnie.

Każda osoba korzystająca z obiektów turystycznych Nadleśnictwa Lutówko wyraża zgodę na postanowienia poniższych regulaminów i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień. 

Ogólne informacje dotyczące miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych powszechnie dostępnych na terenie Nadleśnictwa Lutówko:

  1. Obiekty turystyczne są dostępne we wszystkie dni roku.
  2. Korzystając z obiektów turystycznych, nie niszcz ich. Nie uszkadzaj drzew i innych roślin oraz elementów infrastruktury turystycznej.
  3. Samochód lub inny pojazd silnikowy pozostaw na wyznaczonym miejscu.
  4. Nie hałasuj i nie puszczaj psa luzem.
  5. Śmieci oraz resztki żywności zabierz z lasu ze sobą.
  6. Obiekty turystyczne nadleśnictwa nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z obiektu. Nadleśnictwo Lutówko nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie.
  7. Obiekty mogą być monitorowane.

Telefony alarmowe: 112 lub Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999.

Zarządca obiektów:
Nadleśnictwo Lutówko, Lutówko 18, 89-407 Lutówko, tel. 52 388 47 22
email: lutowko@torun.lasy.gov.pl

 

Szczegółowe regulaminy: