Wydawca treści Wydawca treści

Na co uważać podczas leśnej wyprawy

Las jest niesamowicie piękny i warto go odwiedzać, ale trzeba pamiętać o grożących nam tam niebezpieczeństwach.

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie:

Drzewa rosnące w lesie, a w szczególności ich martwe i obumierające części - drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
Jednak nawet zdrowe drzewa mają gałęzie, które w wyniku podmuchu wiatru mogą się łamać. Zdarzają się również wiatrowały, czyli drzewa przewrócone przez wiatr. Zimą na koronach drzew zalega warstwa mokrego śniegu powodująca łamanie gałęzi - to zjawisko nazywamy okiścią, a połamane w jej wyniku drzewa śniegołomami. W każdym momencie z drzewa może coś spaść (złamana gałąź, zalegający śnieg itp.).

Drogi leśne - mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego - są wtedy oznakowane stosownymi znakami. Pozostałe drogi leśne nie są udostępnione do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów.

Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Drogi i ścieżki leśne mogą mieć różną nawierzchnię oraz koleiny i dziury.

Prace leśne - np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach. Prawidłowa gospodarka leśna powoduje konieczność prowadzenia prac przez Zakłady Usług Leśnych (ZUL) współpracujące z Nadleśnictwem. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem wycinki drzew pracownicy ZUL-i noszą kaski i ubrania ochronne, są specjalnie przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac leśnych. Leśni turyści nie są odpowiednio ubrani i zabezpieczeni, nie posiadają wiedzy i doświadczenia robotników leśnych, dlatego nie powinni wchodzić w miejsca, gdzie wykonywane są prace leśne.

Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny - koła łowieckie organizują polowania zbiorowe kilka lub kilkanaście razy w roku. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.  Myśliwi polują również indywidualnie. Zagrożenie dla turystów może stanowić spłoszona strzałem zwierzyna - spanikowane zwierzę jest nieprzewidywalne. W skrajnych przypadkach turystom może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek – postrzelenie przez myśliwego.

Dzikie zwierzęta - mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (np. wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne. Nigdy nie wiemy, jak zachowa się dzikie zwierzę, dlatego należy zachować ostrożność. Nie podchodźmy do dzikich zwierząt, nie płoszmy ich. Niektóre dzikie zwierzęta są bardzo niebezpieczne, np. żmija zygzakowata jest jadowita. W lesie możemy również spotkać owady: kleszcze, meszki, komary, osy, szerszenie i inne. Mogą one nas ukąsić, co powoduje ból, swędzenie, opuchnięcie, a dla osób uczulonych na jad stanowi to zagrożenie życia. Owady mogą też przenosić choroby: np. poprzez ukąszenie kleszcza możemy zarazić się boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu.

Pożary - w okresach bez opadów zdarzają się pożary lasów, które są bardzo niebezpieczne. Stanowią bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla drzew, ale także dla zwierząt i ludzi przebywających w lesie.

Niekorzystna pogoda - burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, oblodzone drogi i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.

Rośliny i grzyby - mogą być trujące lub wywołać poparzenia.

Niewypały i niewybuchy - podczas wojny nasze lasy stanowiły front walki. W związku z działaniami wojennymi do dzisiaj musimy liczyć się z ryzykiem natknięcia się na niebezpieczne powojenne znaleziska.

Wnyki i sidła - pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania.

W przypadku zauważenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (pożar, wnyki i sidła kłusowników, niewybuchy i niewypały oraz inne) prosimy o pilne powiadomienie Nadleśnictwa Lutówko lub innych właściwych służb (straż pożarna, policja).
Nasze służby terenowe stale monitorują stan lasu i dbają o bieżące usuwanie lub ograniczanie zagrożeń w lesie. Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów.

 

Przed wyjściem do lasu prosimy zapoznać się z poniższymi infografikami, które przedstawiają wybrane zagrożenia: