Wydawca treści Wydawca treści

Bieżąca informacja na temat zamówień publicznych

Aktualne informacje na temat postępowań prowadzonych przez Nadleśnictwo Lutówko prowadzone są na stronach BIP pod adresem: www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lutowko

Remont parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa II postępowanie

Nadleśnictwo Lutówko ogłasza postępowanie porowadzone w trybie podstawowym (Wariant I) pn. "Remont parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa".

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13997/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy uzyciu plaformy https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/


Termomodernizacja leśniczówki Zaleśniak

Nadleśnictwo Lutówko ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (Wariant I) pn. "Termomodernizacja leśniczówki Zaleśniak".

Adres strony prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14054/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.


Remont parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lutówko ogłasza postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (Wariant I) pn.: "Remont parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa".

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13170/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp w zw. z art. 266 Pzp.


Akutalizacja planu zamówień publicznych na rok 2021

Nadleśnictwo Lutówko w dniu 16.08.2021 roku zaktualizowało plan zamówień publicznych w trybie ustawy Pzp na rok 2021.

Dobudowa kancelarii do budynku leśniczówki Lutowo II postępowanie

Wcześniejsze informacje dotyczące postępownia (do dnia 30.06.2021) zostały zamieszczone na stronie:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne/pg_20210615043117246528


Termomodernizacja leśniczówki Zaleśniak II postępowanie

Wcześniejsze informacje dotyczące postępownia (do dnia 30.06.2021) zostały zamieszczone na stronie:

https://bip2.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne/pg_202106140491218171293