Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Lutówko

Nadleśnictwo Lutówko wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko, na podstawie art. 26 ust. 3, pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z póź. zm.  Wprowadza ZAKAZ WSTĘPU DO LASU w związku z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia spowodowanym uszkodzeniami drzewostanów o znacznych rozmiarach przez silne wiatry.

Zakaz zostaje wprowadzony do 30-06-2022 i dotyczy obszaru Adamowo.

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Lutówko został wdrożony na obszarach:
Adamowo:

oraz Kamionka: 

Mapa obszaru w większej rozdzielczości z zaznaczonymi parkingami jest również dostępna
w załącznikach pod artykułem, w dolnej części strony.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy]
oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android):

[https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US]

lub iPhone:
[https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663]

z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (regulamin zamieszczony został w załącznikach – pod artykułem, w dolnej części strony);
   
 2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: 
  https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  
  Przed  wyjściem do lasu sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
   
 3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu oraz regulaminami korzystania z obiektów turystycznych (informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Lutówko w zakładce Turystyka):
  https://lutowko.torun.lasy.gov.pl/zagrozenia-w-lesie

  oraz
  https://lutowko.torun.lasy.gov.pl/regulaminy
 4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu:

Prace z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie" odbywają się w pododdziałach leśnych:

obszar Adamowo:
CAŁY OBSZAR OBJĘTY ZAKAZEM WSTĘPU - 
trwa usuwanie szkód od wiatru.

obszar Kamionka:
CAŁY OBSZAR OBJĘTY ZAKAZEM WSTĘPU - brak planowanych prac z pozyskania.

Lokalizacje tych wydzieleń można znaleźć na mapach BDL.

Dodatkowo w ciągu roku mogą być prowadzone na terenie całego obszaru prace z pozyskania drewna polegające na wycince pojedynczych drzew zasiedlonych przesz szkodliwe owady lub zagrażających bezpieczeństwu.

Tereny te są zawsze oznaczone żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie przy drogach i szlakach w rejonie prac. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

 1. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  W okresie jesienno-zimowym 2022/2023 organizowane będą polowania zbiorowe. 
 2. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (formularz zamieszczony został w załącznikach – pod artykułem, w dolnej części strony) oraz przesłanie go na adres lutowko@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie Lutówko jest możliwy pod numerem telefonu 52 388 47 22

Nadleśnictwo Lutówko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Staramy się jak najlepiej udostępniać nasze lasy. Chcemy zaspokajać potrzeby społeczeństwa w taki sposób, by nie szkodzić przy tym przyrodzie.

Potrzebujemy informacji i prosimy Was - odwiedzających nasze lasy, o wypełnienie krótkiej ankiety. Dotyczy ona turystyki w lasach i mogą ją wypełniać także osoby, które nie korzystały z programu "Zanocuj w lesie".

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie trwa kilka minut.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ANKIETY dostępnej pod linkiem:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Dziękujemy!

Poniżej zostały zamieszczone materiały dotyczące Programu Zanocuj w lesie - do pobrania: